PhuTho74.com - Trang thông tin liên lạc của cựu sinh viên Đại Học Bách Khoa Phú Thọ khóa 1974

Chia Buồn

Tin Buồn: Thân Phụ của Bạn Lê Đình Hồng (ACC74) vừa qua đời

Vừa được tin thân phụ của bạn LÊ ĐÌNH HỒNG (ACC74 Thuỷ Lợi) , Bác LÊ DƯ vừa qua đời lúc 8:00 sáng ngày...

Tin Buồn: Bạn Nguyễn Ngọc Tứ (AH74) vừa qua đời

Nhận được tin buồn là bạn Nguyễn Ngọc Tứ (AH74) vừa qua đời ngày 18 tháng 4 năm 2024 tại Melbourne, Australia.   Xin thành thật...

Tin Buồn: Hiền thê của bạn Nguyễn Hữu Uy (ACC74) vừa từ trần

Vừa nhận được tin buồn là Chị Đinh Thị Hoàng Yến, hiền thê của bạn Nguyễn Hữu Uy (ACC74 Cầu Đường) vừa qua đời...

Tin Buồn: Bạn Võ Hoàng Hòa (ACK74) vừa từ trần

Vừa nhận được tin buồn là bạn Võ Hoàng Hòa (ACK74) vừa từ trần vào lúc 6 giờ ngày 18 tháng 8 năm 2023...

Tin Buồn: Thân mẫu bạn Phan Phụng Lẫm (AH74) vừa từ trần

Được tin Bác Bùi Thị Hương, Mẹ của bạn Phan Phụng Lẫm (AH74) ,  vừa tạ thế tại quê nhà, Phong Thử, Điện Bàn,...

Tin Buồn: Thân mẫu bạn Nguyễn Thống (ACC74 Thủy Lợi) vừa từ trần

Vừa được tin Cụ Bà Phạm Thị Kim Châu,  mẹ của bạn Nguyễn Thống ACC74 - Thuỷ Lợi, vừa qua đời trưa Chủ Nhật...

Tin Buồn: Nhạc phụ bạn Văn Công Chiêu (ACC74) vừa từ trần

Vừa được tin Bác Nguyễn Đình Tâm, Pháp danh Nguyên Định, thân phụ chị Trang Nguyễn, nhạc phụ của bạn Văn Công Chiêu (ACC74),...

Tin Buồn: Hiền thê của bạn Đỗ Văn Trong (ACK74) vừa từ trần

Vừa nhận được tin buồn: Chị Trương Thị Kim Tuyết, hiền thê của bạn Đỗ Văn Trong ACK 74N,  vừa qua đời sáng ngày...

Tin Buồn: Thân phụ bạn Võ Kim (ACC74) vừa từ trần

Được tin Cụ Ông Võ Hội, thân phụ của bạn Võ Kim (ACC74) vừa từ trần tối ngày 30 tháng 5 năm 2023 tại...

Tin Buồn: Thân mẫu bạn Võ Kim (ACC74) vừa từ trần

Vừa nhận được tin buồn là Mẹ của bạn Võ Kim (ACC74 - Xây Dựng) vừa qua đời tại Quảng Nam vào lúc 17:00...

Tin Buồn: Thân mẫu bạn Đỗ Diệm (AH74) vừa từ trần

Vừa nhận đươc tin buồn là Cụ Bà Phạm Thị Hạt, thân mẫu của bạn Đỗ Diệm (AH74), từ trần vào lúc 10 giờ...

Tin buồn: Bạn Phạm Văn Long (ACC74 – Thủy Lợi) vừa qua đời

Vừa nhận được tin buồn là bạn Phạm Văn Long, ACC74 Thủy Lợi, vừa qua đời lúc 10:20 sáng ngày thứ Hai, 13 tháng...

Bài Mới